Monthly Archives: September 2021

High-quality Arabidopsis thaliana Genome Assembly with Nanopore and HiFi Long Reads

September 2021 Authors: Bo Wang, Xiaofei Yang, Yanyan Jia, Yu Xu, Peng Jia, Ningxin Dang, Songbo Wang, Tun Xu, Xixi Zhao, Shenghan Gao, Quanbin Dong, Kai Ye Info: The authors report on a high quality genome assembly of the model … more »

Posted in Citation | Tagged , , , , | Comments Off on High-quality Arabidopsis thaliana Genome Assembly with Nanopore and HiFi Long Reads